นักเรียนสายชั้น ม.1 ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

นางมะลิ บุญสุยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางบงกช บุญโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางแพงศรี ศรีมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ พร้อมด้วยหัวหน้าสายชั้น ม.1 คณะครูสายชั้นม.1 คณะกรรมการสภานักเรียน และนักเรียนสายชั้น ม.1 ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ เดือนวิสาขมาส (เดือน 6) ณ วัดศาลาลอยพระอารามหลวง อำเภอเมือสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 

Related posts