กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน The 4th Sirin A-Math & Sudoku Challenge, 2019

A-Math-_P.4-M.3

A-Math_M.4-M.6

Sudoku_P.4-M.3

Sudoku_M.4-M.6

กำหนดการแข่งขัน-Sirin-A-Math-Sudoku-Challenge-2019