ทีมหุ่นยนต์ “กันตรึมโรบอท” เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ 1
1. เด็กชายกฤตภาส เครือยา
2. เด็กชายพชร นามนาค
3. เด็กชายธีรพัฒน์ จรัญศิริไพศาล

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ 1
1. เด็กชายปณิธาน สมใจหวัง
2. เด็กชายเกียรตินิยม ทองเอี่ยม
3. เด็กชายอนิวัตติ์ เซียรัมย์

Related posts