สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร มอบอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ งบประมาณสร้างและร่วมพิธีการเปิดป้ายโรงเรียนสิรินธร

โรงเรียนสิรินธรได้รับเกียรติจากทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรได้มามอบงบประมาณสร้างและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเข้าร่วมพิธีการเปิดป้ายโรงเรียนสิรินธร ณ โดมโรงเรียนสิรินธรและบริเวณป้ายหน้าโรงเรียนสิรินธร

Related posts