ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทิพย์สุดา วิเศษสังข์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทิพย์สุดา วิเศษสังข์ นักเรียนเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๒ ในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาส เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เข้าพิธีรับมอบเข็มพระนามาภิไธย เกียรติบัตร และเงินทุนรางวัลจำนวน ๕,๐๐๐บาท

Related posts