การเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์

อ.วิทวัส และ อ.สรวิศ อาจารย์ผู้ประสานงาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เดินทางมาเยี่ยมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

Related posts