การนำเสนอระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา รางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม

การนำเสนอระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา รางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ณ สพม.28 จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธ.ค. 2562  โดย ทีมงานประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนสิรินธร

Related posts