งานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์ ณ บริเวณสถานนีรถไฟ จังหวัดสุรินทร์

Related posts