พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องวันขึ้นปีใหม่ 2563

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นศิริมงคลและเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทำบุญและทำกิจกรรมที่เป็นสิริมงคลให้ตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยจัดขึ้น ณ บริเวณโดมรวมใจสิรินธร

Related posts