ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบแข่งขันทักษะ Sirindhorn School Test #4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบแข่งขันทักษะ Sirindhorn School Test #4 ***หมายเหตุ สำหรับคนที่ชำระเงินแล้ว ไม่มีรายชื่อ ให้ ติดต่อที่ห้องวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ 086-454-7296

ไฟล์แนบ

File File size Downloads
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 (Update 13กพ2563) 1 MB 1987
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 (Update 13กพ2563) 417 KB 1430
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 (Update 13กพ2563) 363 KB 1317
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 (Update 13กพ2563) 336 KB 772
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 (Update 13กพ2563) 299 KB 698
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 (Update 13กพ2563) 312 KB 782
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4-6 (Update 13กพ2563) 1 MB 1027
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1 (Update 13กพ2563) 349 KB 1036
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.2 (Update 13กพ2563) 313 KB 1078
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3 (Update 13กพ2563) 305 KB 594
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4 (Update 13กพ2563) 288 KB 770
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.5 (Update 13กพ2563) 283 KB 526
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 (Update 13กพ2563) 1 MB 1001
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 (Update 13กพ2563) 402 KB 1003
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 (Update 13กพ2563) 364 KB 1024
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 (Update 13กพ2563) 359 KB 779
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 (Update 13กพ2563) 326 KB 779
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 (Update 13กพ2563) 322 KB 870

Related posts