ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบแข่งขันทักษะ Sirindhorn School Test #4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบแข่งขันทักษะ Sirindhorn School Test #4 ***หมายเหตุ สำหรับคนที่ชำระเงินแล้ว ไม่มีรายชื่อ ให้ ติดต่อที่ห้องวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ 086-454-7296

ไฟล์แนบ

File File size Downloads
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 (Update 13กพ2563) 1 MB 1951
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 (Update 13กพ2563) 417 KB 1400
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 (Update 13กพ2563) 363 KB 1283
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 (Update 13กพ2563) 336 KB 738
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 (Update 13กพ2563) 299 KB 673
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 (Update 13กพ2563) 312 KB 741
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4-6 (Update 13กพ2563) 1 MB 990
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1 (Update 13กพ2563) 349 KB 1004
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.2 (Update 13กพ2563) 313 KB 1028
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3 (Update 13กพ2563) 305 KB 560
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4 (Update 13กพ2563) 288 KB 745
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.5 (Update 13กพ2563) 283 KB 485
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 (Update 13กพ2563) 1 MB 970
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 (Update 13กพ2563) 402 KB 977
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 (Update 13กพ2563) 364 KB 989
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 (Update 13กพ2563) 359 KB 747
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 (Update 13กพ2563) 326 KB 751
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 (Update 13กพ2563) 322 KB 836