ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบแข่งขันทักษะ Sirindhorn School Test #4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบแข่งขันทักษะ Sirindhorn School Test #4 ***หมายเหตุ สำหรับคนที่ชำระเงินแล้ว ไม่มีรายชื่อ ให้ ติดต่อที่ห้องวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ 086-454-7296

ไฟล์แนบ

File File size Downloads
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 (Update 13กพ2563) 1 MB 1999
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 (Update 13กพ2563) 417 KB 1443
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 (Update 13กพ2563) 363 KB 1331
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 (Update 13กพ2563) 336 KB 786
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 (Update 13กพ2563) 299 KB 710
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 (Update 13กพ2563) 312 KB 799
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4-6 (Update 13กพ2563) 1 MB 1039
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1 (Update 13กพ2563) 349 KB 1052
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.2 (Update 13กพ2563) 313 KB 1100
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3 (Update 13กพ2563) 305 KB 613
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4 (Update 13กพ2563) 288 KB 782
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.5 (Update 13กพ2563) 283 KB 541
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 (Update 13กพ2563) 1 MB 1013
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 (Update 13กพ2563) 402 KB 1019
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 (Update 13กพ2563) 364 KB 1037
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 (Update 13กพ2563) 359 KB 791
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 (Update 13กพ2563) 326 KB 799
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 (Update 13กพ2563) 322 KB 885

Related posts