ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบแข่งขันทักษะ Sirindhorn School Test #4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบแข่งขันทักษะ Sirindhorn School Test #4 ***หมายเหตุ สำหรับคนที่ชำระเงินแล้ว ไม่มีรายชื่อ ให้ ติดต่อที่ห้องวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ 086-454-7296

ไฟล์แนบ

File File size Downloads
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 (Update 13กพ2563) 1 MB 1736
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 (Update 13กพ2563) 417 KB 1294
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 (Update 13กพ2563) 363 KB 1039
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 (Update 13กพ2563) 336 KB 646
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 (Update 13กพ2563) 299 KB 601
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 (Update 13กพ2563) 312 KB 607
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4-6 (Update 13กพ2563) 1 MB 875
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1 (Update 13กพ2563) 349 KB 920
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.2 (Update 13กพ2563) 313 KB 745
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3 (Update 13กพ2563) 305 KB 450
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4 (Update 13กพ2563) 288 KB 548
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.5 (Update 13กพ2563) 283 KB 392
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 (Update 13กพ2563) 1 MB 869
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 (Update 13กพ2563) 402 KB 864
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 (Update 13กพ2563) 364 KB 726
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 (Update 13กพ2563) 359 KB 626
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 (Update 13กพ2563) 326 KB 668
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 (Update 13กพ2563) 322 KB 743