ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบแข่งขันทักษะ Sirindhorn School Test #4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบแข่งขันทักษะ Sirindhorn School Test #4 ***หมายเหตุ สำหรับคนที่ชำระเงินแล้ว ไม่มีรายชื่อ ให้ ติดต่อที่ห้องวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ 086-454-7296

ไฟล์แนบ

File File size Downloads
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 (Update 13กพ2563) 1 MB 1964
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 (Update 13กพ2563) 417 KB 1414
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 (Update 13กพ2563) 363 KB 1293
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 (Update 13กพ2563) 336 KB 754
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 (Update 13กพ2563) 299 KB 681
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 (Update 13กพ2563) 312 KB 762
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4-6 (Update 13กพ2563) 1 MB 1003
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1 (Update 13กพ2563) 349 KB 1016
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.2 (Update 13กพ2563) 313 KB 1047
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3 (Update 13กพ2563) 305 KB 576
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4 (Update 13กพ2563) 288 KB 755
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.5 (Update 13กพ2563) 283 KB 501
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 (Update 13กพ2563) 1 MB 982
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 (Update 13กพ2563) 402 KB 987
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 (Update 13กพ2563) 364 KB 1005
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 (Update 13กพ2563) 359 KB 760
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 (Update 13กพ2563) 326 KB 763
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 (Update 13กพ2563) 322 KB 849