กีฬาประเพณีเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่าง ส.ธ. และ ส.ว.ค.

นางพิกุล สุขสนิท นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสิรินธร นายสิงห์ทอง สิงหพรพงศ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อํานวยการโรงเรียนสิรินธร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และศิษย์เก่าร่วมแข่งขันกีฬาประเพณีเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างโรงเรียนสิรินธรและโรงเรียนสุรวิทยาคาร ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

Related posts