เปิดบ้านวิชาการ Open House และ SirindhornTest ครั้งที่ 4

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อํานวยการโรงเรียนสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House และ SirindhornTest ครั้งที่ 4 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสิรินธร ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

Related posts