ดาวน์โหลด ปพ. 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กำหนดส่ง ปพ.4 วันที่ 13 มีนาคม 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน 

สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างครับ

ปพ.4-ภาคเรียนที่-2-ปี-2562

ปพ4-61-รายบุคคล-2562

เรียนคุณครูที่ปรึกษาทุกท่านทราบ

   1. งานกิจการนักเรียนได้นำ ปพ.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มาจัดวางไว้เพื่อให้คุณครูนำไปดำเนินการต่อในภาคเรียนที่ 2 แล้ว ให้คุณครูติดต่อรับได้ที่ ห้องกิจการนักเรียน

   2. ปก ปพ.4 งานกิจการนักเรียนได้จัดทำเป็นปัจจุบันแล้วคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ตามนี้ครับ 

   3. หากคุณครูดำเนินการสรุป ปพ.4 ในภาคเรียนที่ 2 แล้วเสร็จ ให้นำภาคเรียนที่ 1 มาเป็นภาคผนวก รวมเป็นเล่มเดียวกัน

   4. กำหนดส่งภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563  โดยส่งผ่านหัวหน้าระดับสายชั้นเพื่องานกิจการนักเรียนจะนำเสนอผู้บริหารต่อไป