ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ม.1 รายงานตัววันที่ 11 มี.ค. 2563 เวลา 9.00-16.00 น.

ม.4 รายงานตัววันที่ 12 มี.ค. 2563 เวลา 9.00-16.00 น.

ณ โดมรวมใจสิรินธร

ลำดับที่-1-ม.1-smte

ลำดับที่-2-ม.1-sme

ลำดับที่-3-ม.1-ep

ลำดับที่-4-ม.4-smte

ลำดับที่-5-ม.4-sme

ลำดับที่-6-ม.4-ep

ลำดับที่-7-ม.4-ilp

ไฟล์แนบ

File File size Downloads
ม.1-smte 1 MB 1993
ม.1-sme 5 MB 2141
ม.1-ep 2 MB 1009
ม.4-smte 1 MB 1101
ม.4-sme 4 MB 1381
ม.4-ep 2 MB 507
ม.4-ilp 3 MB 621