กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ม.1, ม. 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไปและประเภทความสามารถพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ เท่านั้น

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ม.1, ม. 4
ประเภทห้องเรียนทั่วไปและประเภทความสามารถพิเศษ
ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น  วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563
*************************************************
สมัครสอบห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4
*************************************************
ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้
และ Facebook งานรับนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
รองผู้อำนวยการฯ ภัทรพล 097-3352510, ครูสมหมาย 083-3735495
ครูพรระวี 061-9658789, ครูสำเรียง 092-5254946, ครูเสาวลักษณ์ 089-8651700

ประกาศรับสมัครนักเรียน-ม.14-ห้องเรียนปกติ-

Related posts