ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนปกติ ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนปกติ ม. 1 และ ม.4 
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ 
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ เมนู ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

*********************************************************
https://sites.google.com/sirin.ac.th/sirinadmission/home
*********************************************************

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
รองผู้อำนวยการฯ ภัทรพล 097-3352510, ครูสมหมาย 083-3735495
ครูพรระวี 061-9658789, ครูสำเรียง 092-5254946, ครูเสาวลักษณ์ 089-8651700

Related posts