ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษ)

📣📣 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษ) ตามลิงค์ด้านล่าง เมนู ประกาศผลสอบ 
*********************************************************
https://sites.google.com/sirin.ac.th/sirinadmission
*********************************************************

ความสามารถพิเศษ

Related posts