สพม. เขต 33 และ ปปช.สร. ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการสอบเข้าเรียนต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายบุญชาย โชยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พร้อมด้วย ศน. วัชรา สามาลย์ ศน. ปฤษณา อรรถเวทิน และคณะ พร้อมเจ้าหน้าที่จาก สนง.ปปช.ประจำจังหวัดสุรินทร์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการสอบเข้าเรียนต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายสรวิศณ์ นพพงศ์ศิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรนธร กล่าวต้อนรับ และนายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กล่าวรายงานการดำเนินการจัดการสอบที่เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม พร้อมทั้ง นายประเสริฐ พิสมัย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั้วไป นางกิมาภรณ์ เติมสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และบุคลากรโรงเรียนสิรินธร ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ หลังจากนั้น คณะตรวจเยี่ยมได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นักเรียนที่สอบ ณ อาคาร 6 และอาคาร 5 ในการดำเนินการสอบในครั้งนี้โรงเรียนได้มีมาตรการคัดกรองนักเรียนที่มาสอบโดยให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านโดยให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยพร้อมทั้งมีวัดไข้และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกจุดก่อนการเข้าสอบ พร้อมกันนี้โรงเรียนจัดบริการอ่างล้างมือให้กับนักเรียนผู้เข้าสอบทุกคนในทุกจุดก่อนขึ้นอาคาร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

Related posts