ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ

📣📣 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประเภทห้องเรียนปกติ ตามลิงค์ด้านล่าง เมนู ประกาศผลสอบ 
*********************************************************
https://sites.google.com/sirin.ac.th/sirinadmission
*********************************************************

สำหรับห้องมอบตัวของชั้นม.1 และ ม.4 จะประกาศ
วันที่ 11 มิถุนายน 2563

ไฟล์แนบ

File File size Downloads
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษ) 449 KB 862
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ (ในเขต) 1 MB 576
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ (ทั่วไป) 2 MB 898
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ (ทั่วไป) ตัวสำรอง 328 KB 402
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ (ประเภท ม.3 โรงเรียนเดิม) 2 MB 403
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ (ทั่วไป) 2 MB 582
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ (ทั่วไป) ตัวสำรอง 741 KB 264

Related posts