ตรวจเยี่ยมการจัดการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ ศึกษาธิการจังหวัดและเจ้าหน้าที่จาก สพม 33 การตรวจเยี่ยมการจัดการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563

Related posts