ประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร

นางสาวศิริวรรณ วงศ์วิลา นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร ประธานการประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรจัดการประชุมเพื่อเตรียมงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสิรินธร พิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นและพิธีมุทิตาคารวะ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร

Related posts