ประกาศโรงเรียนสิรินธรให้นักเรียนมาเรียนตามปกติ โดยไม่ต้องสลับวันเรียน

ให้นักเรียนใช้ตารางเรียนปรับปรุงครั้งที่ 2 เริ่มใช้วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 >> ดูตารางเรียนใหม่

Related posts