ถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่มเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสิรินธร ถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่ม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โดมรวมใจสิรินธร โรงเรียนสิรินธร

Related posts