ผู้แทนโรงเรียนสิรินธร ส่งมอบเงินบริจาคช่วยเหลือครอบครัวเด็กหญิงเพ็ญพิชชา อุ่นจันทร์

ตามที่บ้านของเด็กหญิงเพ็ญพิชชา อุ่นจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 โรงเรียนสิรินธร ประสบอัคคีภัยเมื่อคืนวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือนักเรียนผ่านบัญชีธนาคารออมสิน สาขาแยกหนองบัว ประเภทบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ชื่อบัญชี “ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย ด.ญ. เพ็ญพิชชา อุ่นจันทร์” เลขที่บัญชี 020336251085 และร่วมบริจาคผ่านโรงเรียนสิรินธรนั้น บัดนี้โรงเรียนได้ปิดการรับบริจาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งยอดเงินบริจาคดังนี้
– ยอดบริจาคผ่านบัญชีธนาคารออมสิน สาขาแยกหนองบัว ประเภทบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ชื่อบัญชี “ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย ด.ญ. เพ็ญพิชชา อุ่นจันทร์” เลขที่บัญชี 020336251085 จำนวน 395,176.68 บาท – ยอดบริจาคผ่านโรงเรียนสิรินธร จำนวน 45,282.25 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 440,458.93 บาท

Related posts