สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนสิรินธร มอบเงินให้กับสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์

สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนสิรินธร มอบเงินจำนวน 50,000บาท ให้กับสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ จ.สุรินทร์ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปลั่งศรีมูลศาสตร์

Related posts