ต้อนรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ฯ

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรพร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนสิรินธณ ต้อนรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนจนเป็นเลิศทางวิชาการและนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศของสภานักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE , SME และ EP

Related posts