การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลจิตอาสาพระราชทาน 904 ในสถานศึกษา

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลจิตอาสาพระราชทาน 904 ในสถานศึกษา เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และพบปะ ครู นักเรียนโรงเรียนสิรินธร ที่เข้ารับการอบรม ณ ห้องรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร

Related posts