คณะกรรมการฯนิเทศ ติดตามการสอนลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คณะกรรมการฯนิเทศ ได้มาติดตามการสอนลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสิรินธร ณ ศาลาสมาคม โดยมีโรงเรียนโชคเพชรพิทยาและโรงเรียนสุรินทร์ภักดีเข้าร่วมประเมินในครั้งนี้ด้วย

Related posts