วางพวงมาลาถวายราชสักการะ “วันปิยมหาราช”

นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร พร้อมข้าราชการครูและและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดสุรินทร์

Related posts