ต้อนรับ นายธีรศักดิ์ อาษา เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสิรินธร ร่วมต้อนรับนายธีรศักดิ์ อาษา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร ณ หอประชุมธารน้ำใจ รงเรียนสิรินธร

Related posts