กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร วางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคมของทุกปี พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสิรินธร และนักเรียน ร่วมกิจกรรม

Related posts