ตารางเรียนปีการศึกษา 2/2563 (Update 7 ธันวาคม 2563)