ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการร้านถ่ายเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการร้านถ่ายเอกสาร-จำนวน-1-ร้าน

Related posts