เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

งานกิจการนักเรียนโรงเรียนสิรินธร ดำเนินจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อสรรหาประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนนักเรียนแทนคณะกรรมการชุดเก่าที่จะหมดวาระ ณ หอประชุมธารน้ำใจ

Related posts