เปิดงานนิทรรศการ “ศิลป์สิรินธร” ครั้งที่ 5 ประจําปีการศึกษา 2564

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม นิทรรศการ “ศิลป์สิรินธร” ครั้งที่ 5 ประจําปีการศึกษา 2564 ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสิรินธร โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ แสนสุข หัวหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงาน ศิลปะ และส่งเสริมทักษะการแสดง การขับร้อง การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคาร 7 โรงเรียนสิรินธร

Related posts