ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

วันที่ 14 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนสิรินธร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธ…

Read More