กิจกรรม Big Data ผ่าน Padlet

ครูอานนท์ มุ่งดี นำ Padlet มาใช้ในกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ(Colaborative Learning) เรื่อง Big Data นักเรียนร่วมกันจากในห้องและที่บ้านศึกษาและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบิ๊กเดต้า

Related posts