ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564

View More ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (performance Agreement : PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช …

View More การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (performance Agreement : PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา