โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

รอบรั้วขาวแดง

ช่องสัญญาณรับชม DLTV ผ่านช่อง Youtube

ยินดีตอบข้อสงสัยและรับฟังทุกความคิดเห็น

0Answer
56View
0Vote
Not Solved Asked by Anonymous Oct 15, 2020 Last replied by กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสิรินธร
0Answer
138View
0Vote
Not Solved Asked by Anonymous Sep 07, 2020 Last replied by กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสิรินธร
0Answer
137View
0Vote
Not Solved Asked by Anonymous Aug 30, 2020 Last replied by กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสิรินธร

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน

December 2020

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
 • เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
2
 • ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
3
 • ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
4
 • ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
5
 • ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
 • ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ม.2, ม.5
6
 • ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
 • ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ม.3, ม.6
7
 • ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
8
 • ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
9
 • ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
10
 • ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
11
 • ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
12
 • ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
13
 • ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
14
 • ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
15
 • ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
16
 • ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร “การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

ไฟล์แนบ File File size Downloads เกียรติบัตร-MWIT-คณะกรรมการ-จังหวัด-2-2562 1 MB 119 เกียรติบัตร-MWIT-ผูัประสานงาน-จังหวัด-2-2562 649 KB 84 เกียรติบัตร-MWIT-วิทยากร-ชีววิทย-จังหวัด-2-2562 710 KB 109 เกียรติบัตร-MWIT-ผู้อบรม-ชีววิทยา-จังหวัด-2-2562 1 MB […]

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร “การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

ไฟล์แนบ File File size Downloads เกียรติบัตร-MWIT-คณะกรรมการ-จังหวัด-2-2562 1 MB 119 เกียรติบัตร-MWIT-ผูัประสานงาน-จังหวัด-2-2562 649 KB 84 เกียรติบัตร-MWIT-วิทยากร-ชีววิทย-จังหวัด-2-2562 710 KB 109 เกียรติบัตร-MWIT-ผู้อบรม-ชีววิทยา-จังหวัด-2-2562 1 MB […]

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ค่ายอัจฉริยภาพทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพทักษะภาษาไทย  ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม  2561 ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์  โดยมีนายภัทรพล  หมวกเหล็ก  […]

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรมอบอุปกรณ์กีฬา

นายธีระทัศน์ อัครฉัตรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร รับมอบลูกวอลเลย์บอลจากศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันวอลเลย์บอลของนักเรียน ณ บริเวณโดมรวมใจสิรินธร โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมวันตรุษจีนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีน และความสำคัญของวันตรุษจีน ณ โดมรวมใจสิรินธร และบริเวณหน้าอาคาร 11 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

Read more

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อบรมการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

งานแนะแนว โรงเรียนสิรินธร จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio)เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมธารน้ำใจ โรงเรียนสิรินธร ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคุณครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ในการเข้าร่วมการอบรม เพื่อช่วยนักเรียนตรวจทานผลงาน

Read more