โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

รอบรั้วขาวแดง

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 (ในเขตบริการ/ทั่วไป/ความสามารถพิเศษ) และ ม.4 (ม.3 เดิม/ทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 62 เครื่อง และขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 15 เครื่อง เพื่อติดตั้งอาคารวิไลพัฒนา (15) และอาคารปลั่งศรี มูลศาสตร์ (16) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ช่องสัญญาณรับชม DLTV ผ่านช่อง Youtube

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน

พฤษภาคม 2021

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
3
4
5
6
  • สอบเข้า ม.1 ความสามารถพิเศษ
7
  • ประกาศผลและรายงานตัว ม.1 ความสามารถพิเศษ
8
  • สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ
9
  • สอบเข้า ม.4 ห้องเรียนปกติ
10
11
  • ครูลงเวลปฏิบัติงาน
  • ประกาศผลและรายงานตัว ม.1 ห้องเรียนปกติ
12
  • ประกาศผลและรายงานตัว ม.4 ห้องเรียนปกติ
  • มอบตัว ม.1 ห้องเรียนปกติและความสามารถพิเศษ
13
  • มอบตัว ม.4 ห้องเรียนปกติ
14
15
16
17
  • เปิดภาคเรียนที่ 1/2564
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ