ตรวจเยี่ยมการจัดการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ ศึกษาธิการจังหวัดและเจ้าหน้าที่จาก สพม 33 การตรวจเยี่ยมการจัดการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563

การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสิรินธร ขอขอบพระคุณ นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พร้อมด้วย ศน. ตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ศน. นาถสุดา จินดาศรี ศน. พชรพรรณ ด่านวิไล และ ศน. ปฤษณา อรรถเวทิน ในการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ภายใต้แนวคิด “เรียนออนไลน์อย่างมีความสุข เรียนได้ก็ดี เรียนไม่ได้ก็ไม่เป็นไร”

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ/สถานะการชำระค่าสมัครสอบ Sirindhorn School Test 4th ปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ/สถานะการชำระค่าสมัครสอบ

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้น ป.4-6 ระดับชั้น ป.4-6 ระดับชั้น ป.4-6
ระดับชั้น ม.1 ระดับชั้น ม.1 ระดับชั้น ม.1
ระดับชั้น ม.2 ระดับชั้น ม.2 ระดับชั้น ม.2
ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.3
ระดับชั้น ม.4 ระดับชั้น ม.4 ระดับชั้น ม.4
ระดับชั้น ม.5 ระดับชั้น ม.5 ระดับชั้น ม.5

Sirindhorn Night Run Super Fun In The Garden #1

Sirindhorn Night Run Super fun in the garden ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ (สวนใหม่) 

>> รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครวิ่ง คลิกที่นี่

1 2 3 5