ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม

 >> คลิกที่นี่เพื่อไปกรอกข้อมูลยืนยันการรายงานตัว << 

101766_ประกาศผลโควตา-ม.4-ปี-63-ประเภท-ม.3-เดิม

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร “การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับมะธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ม.1 รายงานตัววันที่ 11 มี.ค. 2563 เวลา 9.00-16.00 น.

ม.4 รายงานตัววันที่ 12 มี.ค. 2563 เวลา 9.00-16.00 น.

ณ โดมรวมใจสิรินธร

ลำดับที่-1-ม.1-smte

ลำดับที่-2-ม.1-sme

ลำดับที่-3-ม.1-ep

ลำดับที่-4-ม.4-smte

ลำดับที่-5-ม.4-sme

ลำดับที่-6-ม.4-ep

ลำดับที่-7-ม.4-ilp

ยกเลิกพิธีมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

713054

เปิดบ้านวิชาการ Open House และ SirindhornTest ครั้งที่ 4

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อํานวยการโรงเรียนสิรินธร เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House และ SirindhornTest ครั้งที่ 4 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสิรินธร ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

1 2 3 58