ประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร

นางสาวศิริวรรณ วงศ์วิลา นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร ประธานการประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรจัดการประชุมเพื่อเตรียมงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสิรินธร พิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นและพิธีมุทิตาคารวะ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โรงเรียนสิรินธร ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ โดมรวมใจสิรินธร โรงเรียนสิรินธร

1 2 3 60