ประกาศโรงเรียนสิรินธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

Read More

เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

งานกิจการนักเรียนโรงเรียนสิรินธร ดำเนินจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื…

Read More

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน OBEC QA โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต

คณะโรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต ศึกษา OBEC QA การบริหารจัดการในสถานศึกษมาตรฐานสากล การเ…

Read More

การอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน

นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม การอบรมหั…

Read More