ลงทะเบียนรับเกียรติบัตรครูผู้ควบคุมนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน Sirindhorn School Test ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

>>> คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน >>> ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

Read more

ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ออกแบบปกอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ออกแบบปกอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้หัวข้อ“สิรินธร ตรึงจิต ศิษย์นิรันดร์…”เพื่อเป็นการไว้อาลัยคุณแม่ปลั่งศรี มูลศาสตร์ ชิงรางวัล โล่ เกียรติบัตร และเงินสด รายละเอียดรางวัล 1. รางวัลชนะเลิศได้รับ โล่ เกียรติบัตร และเงินสดจำนวน 2,000 บาท 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร และเงินสดจำนวน 1,500 บาท 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับ เกียรติบัตร และเงินสดจำนวน 1,000 บาท เกณฑ์การตัดสิน 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ 2. เป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดสร้างสรรค์เอง และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่เคยนำไปประกวดที่ใดมาก่อน 3. ผู้ส่งผลงานต้องกำหนดค่าหน้ากระดาษเป็นขนาด A4 ความกว้าง (W) 21 Centimeters ความสูง (H) 29.7 Centimeters Resolution 300 Pixcels/Inch […]

Read more

กิจกรรมวันคริสต์มาส

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์

Read more

การสอบแข่งขันความสามารถวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ Sirindhorn School Test ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

>>>> คลิกเพื่อเข้าสมัคร >>>> คลิกดูรายชื่อที่สมัคร

Read more

พิธีเบิกพระเนตรพระบรมรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีเบิกพระเนตรรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งประดิษฐานไว้ด้านหน้าอาคาร ๑

Read more
1 2 3 4 29