รางวัลพระราชทานประกาศเกียรติคุณ​และเข็มพระราช​ท​าน​ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ​ ประจำปี​ 2562

นายศรายุทธ​ มั่งคั่ง​ ประธานคณะกรรมการ​สภานักเรียนโรงเรียนสิรินธร​ จังหวัดสุรินทร์​ เข้ารับรางวัลพระราชทานประกาศเกียรติคุณ​และเข็มพระราช​ท​าน​ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ​ ประจำปี​ 2562​ ใน วันศุกร์ที่ 20 กันยายน​ พ.ศ.2562 ณ​ ห้องแกรนด์​ไดม่อนบลูม อิมแพคเมืองทองธานี​ จังหวัดนนทบุรี

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร มอบอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ งบประมาณสร้างและร่วมพิธีการเปิดป้ายโรงเรียนสิรินธร

โรงเรียนสิรินธรได้รับเกียรติจากทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรได้มามอบงบประมาณสร้างและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเข้าร่วมพิธีการเปิดป้ายโรงเรียนสิรินธร ณ โดมโรงเรียนสิรินธรและบริเวณป้ายหน้าโรงเรียนสิรินธร

ทีมหุ่นยนต์ “กันตรึมโรบอท” เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ 1
1. เด็กชายกฤตภาส เครือยา
2. เด็กชายพชร นามนาค
3. เด็กชายธีรพัฒน์ จรัญศิริไพศาล

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับที่ 1
1. เด็กชายปณิธาน สมใจหวัง
2. เด็กชายเกียรตินิยม ทองเอี่ยม
3. เด็กชายอนิวัตติ์ เซียรัมย์

แสดงออกเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสิรินธร ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และกล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ซึ่งถือเป็นแนวการปฏิบัติในภาคเช้าของทุกวัน ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต

ศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรมาแนะแนวน้องๆ

ศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติแนะแนวนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ณ บริเวณโดมรวมใจสิรินธร โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

ศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรมอบอุปกรณ์กีฬา

นายธีระทัศน์ อัครฉัตรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร รับมอบลูกวอลเลย์บอลจากศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันวอลเลย์บอลของนักเรียน ณ บริเวณโดมรวมใจสิรินธร โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

วันแม่แห่งชาติประจำปี 2562

นางพิกุล สุขสนิท นายกสมาคมผูุ้ปกครอง ครู โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562 โดยมีตัวแทนแม่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเพื่อเป็นการเถิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและปลูกฝังเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องความกตัญญูขกตเวทีแก่นักเรียน ณ เวทีโดม โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

1 2 3 4 55