วันวิทยาศาสตร์

นายตังจดิษฐ์ สภารัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและพิธีเปิดกิจกรรมวิชาการเนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึษา ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสุรินทร์ได้ร่วมถวายพานพุ่มถวายราชสักการะและร่วมพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย การจัดกิตจกรรมในครั้งนี้ใช้ระยะเวลา 2 วัน คือวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยโรงเรียนสิรินธร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในงานมีการแข่งขันกิจกรรมการทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดนิทรรศการวิชาการจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานต่างๆในโรงเรียน นิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงตลาดนัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของนักเรียน

คณะกรรมการสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฯ มอบทุนการศึกษา

คณะกรรมการสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จำนวน 10 คนคนละ 2,000 บาท รวม 20,000 บาท

พิธีเปิดการแข่งขันบาสเก็ตบอลนักเรียน OBEC MONO Champion Cup 2019 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันบาสเก็ตบอลนักเรียน OBEC MONO Champion Cup 2019 โดยมีนายกฤษ ละมูลมอล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยนายธีีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักกีฬาบาสเก็ตบอลจากจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะดำเนินการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป โดยจัดขึ้น ณ โดมรวมใจสิรินธร และสนามบาสเก็ตบอล โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 2-8 กรกฎาคม 2562

1 2 3 4 5 55