แบบประเมินครู โรงเรียนสิรินธร (SMART TEACHER) “KRUDEE” สำหรับ ครูและผู้บริหาร

แบบประเมินครู โรงเรียนสิรินธร (SMART TEACHER) “KRUDEE” สำหรับ ครูและผู้บริหาร

คลิกที่นี่

แบบประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร (SMART DIRECTORS) สำหรับ นักเรียน

แบบประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร (SMART DIRECTORS) สำหรับ นักเรียน

คลิกที่นี่

แบบประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร (SMART DIRECTORS) สำหรับ ครูและผู้บริหาร

แบบประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร (SMART DIRECTORS) สำหรับ ครูและผู้บริหาร

คลิกที่นี่

แบบสำรวจครูขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ก่อนปีการศึกษา 2566

คุณครูท่านใดที่ต้องการยื่นเพื่อเลื่อนขอวิทยฐานะ รบกวนช่วยกรอกข้อมูลได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

>>>>> กรอกได้ในลิงก์นี้

 

 

 

 

1 2 3