แบบประเมินครู โรงเรียนสิรินธร (SMART TEACHER) “KRUDEE” สำหรับ ครูและผู้บริหาร

แบบประเมินครู โรงเรียนสิรินธร (SMART TEACHER) “KRUDEE” สำหรับ ครูและผู้บริหาร …

Read More

แบบประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร (SMART DIRECTORS) สำหรับ นักเรียน

แบบประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร (SMART DIRECTORS) สำหรับ นักเรียน คลิกที่นี่

Read More

แบบประเมินนักเรียน โรงเรียนสิรินธร (SMART STUDENTS)”DEKSAREN” สำหรับครู

แบบประเมินนักเรียน โรงเรียนสิรินธร (SMART STUDENTS)”DEKSAREN” สำหรับครู คลิกที…

Read More

แบบประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร (SMART DIRECTORS) สำหรับ ครูและผู้บริหาร

แบบประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร (SMART DIRECTORS) สำหรับ ครูและผู้บริหาร คลิกที่นี่

Read More

แบบประเมินครู โรงเรียนสิรินธร (SMART TEACHER) “KRUDEE” สำหรับ นักเรียน

แบบประเมินครู โรงเรียนสิรินธร (SMART TEACHER) “KRUDEE” สำหรับ นักเรียน คลิกที่…

Read More

แบบสำรวจครูขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ก่อนปีการศึกษา 2566

คุณครูท่านใดที่ต้องการยื่นเพื่อเลื่อนขอวิทยฐานะ รบกวนช่วยกรอกข้อมูลได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ …

Read More