นักเรียนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์สายชั้น ม.2 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ แสดงกิจกรรมจำลองการเข้าค่ายพักแรมต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

นักเรียนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์สายชั้น ม.2 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ แสดงกิจกรรมจำลองการเข้าค่ายพักแรม

ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

เนื่องในกิจกรรมการเข้าค่าย “ค่ายฉลอง 60 ปี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ไทย : รวมใจสร้างคนดีสู่สังคม”

ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน  2560

ณ ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ฯ อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

รองชนะเลิศอันดับ 1 A-MATH ม.3-4 หญิง ในรายการ “ทรู เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 12”

ทรู เอแม็ท  ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 12  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 2 – 3 กันยายน 2560

ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์  จ.นครราชสีมา

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  A-MATH  ม.3-4  หญิง

           นางสาวณัฐญาดา  นามสวัสดิ์  ชั้น ม.4/1  คู่กับ  

            นางสาวกนกพร  เลาหพงษ์  ชั้น ม.4/1   

 

รางวัลอันดับที่ 5   A-MATH  ม.5 – 6 ชาย

        นายชนภัทร  วังนุราช  ม.6/1

 

และอื่น ๆ  ได้แก่

     ลำดับที่ 7  SUDOKU  ม. ต้น  ได้แก่  เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญเจริญพันธ์ทวี  ม.3/4

    ลำดับที่ 7  SUDOKU  ม. ปลาย  ได้แก่  นายนครินทร์  สระแก้ว  ม.6/1

     ลำดับที่ 9  A-MATH  ม.1-2 ชาย  ได้แก่  เด็กชายณัฐพนธ์  สัจวิทย์วิศาล  ชั้น ม.2/3

    ลำดับที่ 13  A-MATH  ม.3-4 หญิง  ได้แก่ นางสาวมาริษา วิเศษวิสัย  ม.4/1  คู่กับ  นางสาวรชตพรรณ จันทร์สุวรรณ  ม.4/1

 

ทีมผู้ฝึกสอน

1.  นางวรรณเพ็ญ  ศรีโคตร

2.  นางยุพาสินี  สุทธิยานุช

3.  นางภัคภร  ใสแจ่ม

4.  นางสาวสายสมร  เจือจันทร์

ผู้ควบคุมทีม  ได้แก่  นางวรรณเพ็ญ  ศรีโคตร  และนางสาวนำ้หนึ่ง  เสริมจันทร์

เกียรติบัตรการแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN, 2017 ครั้งที่ 2

เกียรติบัตรการแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN, 2017 ครั้งที่ 2

certificate  AM M.1-3   >>  https://drive.google.com/file/d/0B6gAQRIwjn47ZEpUdV8tSXk3WW8/view?usp=drivesdk
certificate  AM M.4-6   >>  https://drive.google.com/file/d/0B6gAQRIwjn47bmFZcEM1cVlIOWs/view?usp=drivesdk
certificate  SU M.1-3   >>   https://drive.google.com/file/d/0B6gAQRIwjn47bDgxdEJxNHRMcGs/view?usp=drivesdk
certificate  SU M.4-6   >>  https://drive.google.com/file/d/0B6gAQRIwjn47Ri1peV9kRHdNbUk/view?usp=drivesdk

certificate  Teacher  

>>  Teacher AM 1-3 >>>https://drive.google.com/file/d/0B6gAQRIwjn47TTY0anAyUVgxTEk/view?usp=drivesdk 

>>  Teacher AM 4-6 >>> https://drive.google.com/file/d/0B6gAQRIwjn47U2ZtdEJJYjFuaUk/view?usp=drivesdk

>>  Teacher SU 1-3  >>> https://drive.google.com/file/d/0B6gAQRIwjn47clVIVWVaYW9qb2M/view?usp=drivesdk

 >>  Teacher SU 4-6 >>> https://drive.google.com/file/d/0B6gAQRIwjn47YXVDWE5ScmhKU0U/view?usp=drivesdk

ประกาศผลการแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN, 2017 ครั้งที่ 2

ประกาศผลการแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN, 2017 ครั้งที่ 2

ประกาศผลการแข่งขัน AM&SU SURIN, 2017 ครั้งที่ 2

Score A-MATH 2017 M.1-3

Score A-MATH 2017 M.4-6

Score SUDOKU 2017 M.1-3

Score SUDOKU 2017 M.4-6

หมายเหตุ  :  ระดับเหรียญ  คิดตามเกณฑ์ของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน A-MATH & SUDOKU SURIN 2017 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการ A-MATH & SUDOKU SURIN 2017 ครั้งที่ 2

>>>  กรุณาตรวจสอบรายชื่อ   เบอร์โต๊ะ/เลขที่นั่งสอบ  ให้ถูกต้อง

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน AM&SU Surin 2017_AM M.1-3

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน AM&SU Surin 2017_AM M.4-6

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน AM&SU Surin 2017_SU M.1-3

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน AM&SU Surin 2017_SU M.4-6

 

กำหนดการแข่งขัน วันอาทิตย์  ที่ 23 กรกฎาคม 2560

การแข่งขันซูโดกุ  ณ หอประชุมธารน้ำใจ  โรงเรียนสิรินธร

เวลา 07.30 – 08.30 น.

08.30 – 09.00 น.

09.00 – 09.30 น.

09.30 – 10.30 น.

14.00 น.

17.00 น.

ลงทะเบียน  ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง

พิธีเปิดการแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่สนามการแข่งขัน

แข่งขันซูโดกุ

ประกาศผลการแข่งขัน

มอบรางวัล

 

การแข่งขันเอแม็ท  ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง  โรงเรียนสิรินธร

เวลา 07.30 – 08.30 น.

08.30 – 09.00 น.

09.00 – 09.30 น. 09.30 – 10.15 น.

10.20 – 11.05 น.

11.10 – 12.00 น.

12.00 – 12.45 น.

12.50 – 13.35 น.

13.40 – 14.10 น.

14.10 – 14.55 น.

15.00 – 15.45 น.

15.50 – 16.35 น.

17.00 น.

ลงทะเบียน ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง

พิธีเปิดการแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่สนามการแข่งขัน

แข่งขันเอแม็ท รอบคัดเลือกเกมที่ 1

แข่งขันเอแม็ท  รอบคัดเลือกเกมที่ 2 (ส่งมาสเตอร์สกอร์การ์ด)

พักรับประทานอาหารกลางวัน

แข่งขันเอแม็ท  รอบคัดเลือกเกมที่ 3

แข่งขันเอแม็ท  รอบคัดเลือกเกมที่ 4 (ส่งมาสเตอร์สกอร์การ์ด)

พัก

แข่งขันเอแม็ท รอบคัดเลือกเกมที่ 5

แข่งขันเอแม็ท รอบชิงชนะเลิศเกมที่ 1

แข่งขันเอแม็ท รอบชิงชนะเลิศเกมที่ 2

ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล

หมายเหตุ        –  ไม่รับสมัครผู้แข่งขันเพิ่มเติมในวันจัดการแข่งขัน

–  ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันเอแม็ทให้นำกระดาน  เบี้ย  และแร็กมาด้วย

–  ประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ  ภายในวันที่  28  กรกฎาคม  2560

ทางเว็บไซต์ www.sirin.ac.th  หรือ  facebook : math@sirin

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสิรินธร

นางภัคภร  ใสแจ่ม    โทร. ๐๙ – ๕๖๐๑ – ๕๕๓๖    ID Line : sedkeaw2

นางเรไร  เผือดนอก   โทร. ๐๘ – ๙๖๒๕ – ๘๗๒๐

แชมป์ซูโดกุ ม.ปลาย คนแรกของรายการ สตั้ดดี้พลัส ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และ ซูโดกุ ชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

นายนครินทร์  สระแก้ว  นักเรียนชั้น ม.6/1

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันซูโดกุ  ม.ปลาย

ในรายการ  สตั้ดดี้พลัส ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และ ซูโดกุ ชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี

และ

เด็กหญิงนันท์นภัส บุญจริญพันธ์ทวี  นักเรียนชั้น ม.3/4

ได้รับรางวัลที่ 5   การแข่งขันซูโดกุ  ม.ต้น

 

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันในรายการ “A-MATH & SUDOKU SURIN 2017 ครั้งที่ 2”

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันในรายการ “A-MATH & SUDOKU SURIN 2017 ครั้งที่ 2”

*** หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขัน AMATH SUDOKU SURIN 2017 ****

“สมัครวันนี้ – 14 กรกฎาคม 2560” ทาง www.sirin.ac.th
หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 2 (ค่าสมัคร 100/ทีม)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ fb : math@sirin line id : sedkeaw2 หรือ โทร. 09 – 5601 – 5536, 08 – 9625 – 8720

*** รายละเอียดการสมัคร A-MATH ระดับ ม.ต้น ***

*** รายละเอียดการสมัคร A-MATH ระดับ ม.ปลาย ***

*** รายละเอียดการสมัคร SUDOKU ระดับ ม.ต้น ***

*** รายละเอียดการสมัคร SUDOKU ระดับ ม.ปลาย ***

1 2 3 4 5 6 7