ขอเชิญนักเรียนสมัครสอบแข่งขัน Sirindhorn School Test ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญนักเรียนสมัครสอบแข่งขัน Sirindhorn School Test ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

และขอเชิญผู้ปกครอง ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม Sirindhorn open house

Download >>> หนังสือประชาสัมพันธ์ Sirindhorn School Test 2017

ประเภทรายการแข่งขัน เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล

วิชาคณิตศาสตร์

 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

วิชาวิทยาศาสตร์

 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

วิชาภาษาอังกฤษ

 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รับทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 3 รางวัล รับทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ค่าสมัครสอบ >>> วิชาละ 50 บาท

โดยสามารถโอนเงิน

ชื่อบัญชี นางยุพาสินี สุทธิยานุช เลขที่บัญชี 382-0-44175-1 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนหลักเมือง

(เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งหรือส่งหลักฐานการโอนเงินให้ทราบด้วยตามช่องทางการสื่อสารที่ท่านสะดวก หรือ

Id line : rawee32912 หรือ sedkeaw2

และเก็บหลักฐานการโอนเงินมาแสดงในวันแข่งขันด้วย)

รางวัลเหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์ ม.3 ในรายการ ASMO THAI Ceremony Awards 2017

รับรางวัล ASMO THAI Ceremony Awards 2017

ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์  เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

24 มกราคม 2561 

  

รางวัลเหรียญทองแดง  วิทยาศาสตร์ ม.3

  เด็กชายพสิษฐ์ จิรัฐติกาลกุลเวท

 

 

ครูผู้นำนักเรียนไปรับรางวัล

   นางภัคภร  ใสแจ่ม           ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   นางสาวสุวรรณี  เสาร์ทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   นางรุจิรา  มาลาทอง        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

HONOURABLE MENTION AWARD ทีมคณิตศาสตร์ ม.5 ในรายการ ASMO THAI Ceremony Awards 2017

รับรางวัล ASMO THAI Ceremony Awards 2017

ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์  เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 

24  มกราคม 2561

 

ถ้วยรางวัล  HONOURABLE MENTION AWARD  ทีมคณิตศาสตร์ ม.5

   นางสาวขวัญพัฒน์ สุคม

   นางสาวจารุวรรณ คชพันธ์

   นางสาวจิรนันท์ ชื่นยง

   นางสาวณัชชา วรังคณากุล

   นางสาวณัฏฐฑีรา จันทเขต

   นางสาวณัฐกฤตา การบรรจง

   นางสาวณัฐญาภรณ์ คูณวัฒนาพงษ์

   นางสาวณัฐธิดา ทันวัน

   นางสาวธันยพร พรมไธสง

   นางสาวนพวรรณ จันทร์โสภา

   นางสาวนภัทร ภักดีดำรงพงศ์

   นางสาวรริดา หนุนชู

   นางสาววรปรัชญ์ รัตนกำเหนิด

   นายชยิน ศักดิ์วัฒนเวคิน

ครูผู้นำนักเรียนไปรับรางวัล

   นางภัคภร  ใสแจ่ม           ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   นางสาวสุวรรณี  เสาร์ทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   นางรุจิรา  มาลาทอง        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ซูโดกุ ม.ปลาย ในรายการ แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561

“แม็กซ์พลอยส์  ทริปเปิ้ลเกม  ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 9  ประจำปี 2561”

ระหว่างวันที่ 20 – 21  มกราคม 2561  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น

ซูโดกุ ม.ปลาย

       นายนครินทร์  สระแก้ว   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เหรียญทอง  ได้รับถ้วยรางวัล  พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

       นางสาวจิตติกานต์  พิมพ์น้อย   รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

ซูโดกุ ม.ต้น

      นางสาวนันท์นภัส  บุญเจริญพันธ์ทวี  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

เอแม็ท ม.ปลาย

      นางสาวกนกพร เลาหพงษ์  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

      นางสาวรชตพรรณ จันทร์สุวรรณ  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

      นางสาวมาริษา วิเศษวิสัย  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

      นางสาวณัฐญาดา นามสวัสดิ์  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

      นายนครินทร์  สระแก้ว  รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

เอแม็ท ม.ต้น

      เด็กชายณัฐพนธ์  สัจวิทย์วิศาล  คู่กับ  เด็กชายกันตพิชญ์  สุวิชา  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

นักเรียนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์สายชั้น ม.2 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ แสดงกิจกรรมจำลองการเข้าค่ายพักแรมต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

นักเรียนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์สายชั้น ม.2 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ แสดงกิจกรรมจำลองการเข้าค่ายพักแรม

ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

เนื่องในกิจกรรมการเข้าค่าย “ค่ายฉลอง 60 ปี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ไทย : รวมใจสร้างคนดีสู่สังคม”

ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน  2560

ณ ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ฯ อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

รองชนะเลิศอันดับ 1 A-MATH ม.3-4 หญิง ในรายการ “ทรู เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 12”

ทรู เอแม็ท  ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 12  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 2 – 3 กันยายน 2560

ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์  จ.นครราชสีมา

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  A-MATH  ม.3-4  หญิง

           นางสาวณัฐญาดา  นามสวัสดิ์  ชั้น ม.4/1  คู่กับ  

            นางสาวกนกพร  เลาหพงษ์  ชั้น ม.4/1   

 

รางวัลอันดับที่ 5   A-MATH  ม.5 – 6 ชาย

        นายชนภัทร  วังนุราช  ม.6/1

 

และอื่น ๆ  ได้แก่

     ลำดับที่ 7  SUDOKU  ม. ต้น  ได้แก่  เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญเจริญพันธ์ทวี  ม.3/4

    ลำดับที่ 7  SUDOKU  ม. ปลาย  ได้แก่  นายนครินทร์  สระแก้ว  ม.6/1

     ลำดับที่ 9  A-MATH  ม.1-2 ชาย  ได้แก่  เด็กชายณัฐพนธ์  สัจวิทย์วิศาล  ชั้น ม.2/3

    ลำดับที่ 13  A-MATH  ม.3-4 หญิง  ได้แก่ นางสาวมาริษา วิเศษวิสัย  ม.4/1  คู่กับ  นางสาวรชตพรรณ จันทร์สุวรรณ  ม.4/1

 

ทีมผู้ฝึกสอน

1.  นางวรรณเพ็ญ  ศรีโคตร

2.  นางยุพาสินี  สุทธิยานุช

3.  นางภัคภร  ใสแจ่ม

4.  นางสาวสายสมร  เจือจันทร์

ผู้ควบคุมทีม  ได้แก่  นางวรรณเพ็ญ  ศรีโคตร  และนางสาวนำ้หนึ่ง  เสริมจันทร์

1 2 3 4 5 6 8