แบบรายงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ขอให้ครูผู้รับผิดชอบ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้     กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้นะครับ ส่งข้อมูลมาที่  krusongsom4@gmail.com /ไลน์สหวิทยาเขต 2  ครับ  เพื่อสรุปรายงานข้อมูลครับ

View More แบบรายงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่

  ยินดีกับลูกศิษย์           ปภานิจ  อารดา รางวัลที่ได้มา             สมคุณค่าความพากเพียร สู่สนามแข่งขัน           เวทีสรรสร้างนักเขียน กลวิธีที่ได้เรียน       …

View More กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่