การรับโล่รางวัล ชนะเลิศโครงงานภาษาอังกฤษ จาก พณฯ ท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

12027166_878922998869690_1775071312716105924_o 11222549_878912898870700_9205132501276829249_o

การรับโล่รางวัล ชนะเลิศโครงงานภาษาอังกฤษ จาก พณฯ ท่านพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  24 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ Excellent Innovation for Learning

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ Excellent Innovation for Learning 5-6 กันยายน 2558 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร นักเรียนที่เข้าร่วมประกวด1. นางสาววรุณวัณณ์ บุญญาอัครพัฒน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 2. นางสาวปพิชญา แววบุตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 3. นางสาววรินทร แก้วกาญจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/15 4. นางสาวษรศิลป์ มานาดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 5. นางสาวกฤษณา รำจวน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๕ช 15

IMG_9990 IMG_9658 IMG_9679 IMG_9691 IMG_9705 IMG_9710 IMG_9753 IMG_9754 IMG_9768 IMG_9799 IMG_9804 IMG_9805 IMG_9834 IMG_9886 IMG_9888 IMG_9889 IMG_9894 IMG_9898 IMG_9900 IMG_9903 IMG_9908 IMG_9909 S__4546563 S__4546564

รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 13/2558

๑. นางสาวนวพรรษ โพธิ์สิงห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๖
๒. นายอุกฤษ ปะบุญเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๖
๓. นางสาวกฤษณา รำจวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๕
และครูที่ปรึกษา นายสายชล ศรีวิเศษ
ได้รับ รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จากฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ การประกวดโครงงานภาษาอังกฤษระดับภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง CHANGE ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

IMG_7711 IMG_7706 IMG_7691 IMG_7672 IMG_7668 - Copy IMG_7658 - Copy IMG_7642 IMG_7587 IMG_7573 IMG_7485 IMG_7479 IMG_7477 IMG_7471 IMG_7429 IMG_7427 IMG_7389 IMG_7385 IMG_7313 IMG_7291

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น

IMG_1589 IMG_1609 IMG_1567 IMG_1550 IMG_1557 IMG_1558 IMG_1595 IMG_1573 IMG_1624

นางสาวทัศนียา ทองเกลี้ยง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายกมล รอดคล้าย) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558