ประกาศห้องเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์​

รายละเอียดเพิ่มเติม
******************************************************
https://sites.google.com/sirin.ac.th/sirinadmission
******************************************************
 

ประกาศกำหนดการมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ

📣📣 กำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประเภทห้องเรียนปกติ ตามลิงค์ด้านล่าง 
*********************************************************
https://sites.google.com/sirin.ac.th/sirinadmission
*********************************************************

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ

📣📣 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประเภทห้องเรียนปกติ ตามลิงค์ด้านล่าง เมนู ประกาศผลสอบ 
*********************************************************
https://sites.google.com/sirin.ac.th/sirinadmission
*********************************************************

สำหรับห้องมอบตัวของชั้นม.1 และ ม.4 จะประกาศ
วันที่ 11 มิถุนายน 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษ)

📣📣 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษ) ตามลิงค์ด้านล่าง เมนู ประกาศผลสอบ 
*********************************************************
https://sites.google.com/sirin.ac.th/sirinadmission
*********************************************************

ความสามารถพิเศษ

ดาวน์โหลดตารางเรียนออนไลน์

ดาวน์โหลดตารางเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2563
สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ Sirin Online เมนู ดาวน์โหลดตารางเรียน 

*********************************************************
https://sites.google.com/sirin.ac.th/sirinonline
*********************************************************

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

📣 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการสอนออนไลน์และการสร้างสื่อนวัตกรรมประกอบการสอนออนไลน์ ปี ๒๕๖๓
สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่เว็บไซต์ Sirin Online เมนู ดาวน์โหลดเกียรติบัตร 

*********************************************************
https://sites.google.com/sirin.ac.th/sirinonline
*********************************************************

1 2 3