ดาวน์โหลด ปพ. 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กำหนดส่ง ปพ.4 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ที่ฝ่ายกิจการนักเรียน อาคาร 6 สามารถดาวน์โหลดได้ตาม…

Read More

ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 รายการได้แก่ 1.ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์มั…

Read More

สมัคร “สิริน เอแม็ทและซูโดกุ 2018 ครั้งที่ 3”

คลิ๊กดูรายชื่อผู้ที่สมัครแล้ว  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ กติกา คุณสมบัติ วิธีกา…

Read More