The 4th Sirin A-Math & Sudoku Challenge, 2019

กำหนดการแข่งขัน  คลิ๊ก ฟอมร์การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ “สิริน เอแม็ทและซูโดกุ ชาลเลนจ์ 2019 ครั้งที่ 4 (The 4th Sirin A-Math & Sudoku Challenge, 2019)   ปิดรับสมัครแล้วครับ  รายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  ระดับ ป.4 – ม.3 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาหรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่…

View More The 4th Sirin A-Math & Sudoku Challenge, 2019

ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 รายการได้แก่ 1.ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลายของมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เทียบเคียงระดับประเทศ)ได้รับโล่จาก พณ.ท่านประธานองคมนตรี และเงินรางวัล 10,000 บาท 2. ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลายระดับจังหวัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ไปแข่งขันต่อที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบุรีรัมย์    

View More ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมัคร “สิริน เอแม็ทและซูโดกุ 2018 ครั้งที่ 3”

คลิ๊กดูรายชื่อผู้ที่สมัครแล้ว  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ กติกา คุณสมบัติ วิธีการแข่งขัน กำหนดการแข่งขันได้ตามลิ้งค์ ด้านล่างนี้

View More สมัคร “สิริน เอแม็ทและซูโดกุ 2018 ครั้งที่ 3”

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นแบบฝึกทางคณิตศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย ปก  2. เนื้อหา 3. แบบตอบรับ  4. หนังสือตอบรับ สามารถดาวน์โหลดรูปเล่มได้ลิงค์ข้างล่าง ชื่ือ รวมเล่มชุดที่ 611

View More แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

รางวัลที่ 2 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลที่ 2 โครงงานคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2559 ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท ประกอบด้วย นางสาวพันวัสสา พัวพันธุ์ นายชโยดม ดอกแก้ว ภูริทัต  ตัณฑ์สุระ นางสาวสายธาร ปะติตัง ผู้ควบคุมฝึกสอน ครูธีระพล…

View More รางวัลที่ 2 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์

 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ของมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ครั้งที่ 14 ปี 2559 ระดับจังหวัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูที่ปรึกษา นายทรงไทย ปิยโชติสกุลชัย รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้เป็นตัวแทนจังหวัดแข่งต่อระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 17-18 สิงหาคม 2559 ครูที่ปรึกษา นายธีระพล เสาะแสวง

View More ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์

รอบชิงชนะเลิศโครงงานระดับประเทศ YSC 2016

โครงงานวิทยาศาสตร์ ชื่อ แผ่นดูดซับกลิ่นจากต้นกล้วยโดยศึกษาผ่านการแพร่ผ่านแก๊ส ผู้เข้าแข่งขัน 1. ด.ญ.จันทราพร หวังวก, 2. ด.ญ.ปารีรัตน์  หาญห้าว ครูปรึกษา ครูอรวรรณ รัมพณีนิล โครงงานคณิตศาสตร์ ชื่อ มหัศจรรย์เอกลักษณ์ตรีโกณ 2 ผู้เข้าแข่ขัน 1. นางสาวธนิฏฐา เพียรเวชสุนทร, 2. นางสาวพันวัสสา พัวพันธุ์, 3.…

View More รอบชิงชนะเลิศโครงงานระดับประเทศ YSC 2016