ดาวน์โหลด ปพ. 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กำหนดส่ง ปพ.4 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ที่ฝ่ายกิจการนักเรียน อาคาร 6

สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างครับ

ปพ.4-ภาคเรียนที่-1-ปี-2563

ปพ4-2563-รายบุคคล-2563

เรียนคุณครูที่ปรึกษาทุกท่านทราบ

   1. งานกิจการนักเรียนได้นำ ปพ.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สามารถโหลดได้ตามลิงค์นี้

   2. ปก ปพ.4 งานกิจการนักเรียนได้จัดทำเป็นปัจจุบันแล้วคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ตามนี้ 

   3. กำหนดส่งภายในวันที่ 20 พฤศจิการยน 2563  โดยส่งผ่านหัวหน้าระดับสายชั้นเพื่องานกิจการนักเรียนจะนำเสนอผู้บริหารต่อไป

รับสมัครนักเรียนทำใบขับขี่ ปี 2563

ให้นักเรียนกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง รับจำนวนจำกัด 250 คน เท่านัั้น
***คุณสมบัติ ***
      1. อายุเท่ากับหรือมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป
      2. เป็นนักเรียนโรงเรียนสิรินธร
***เอกสารที่ต้องนำมาแสดง***
      1. เสาเนาบัตรประชาชน  (ส่งตรวจสอบที่งานกิจการนักเรียน ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2562)
      2. ใบรับรองแพทย์ (ส่งในวันที่ไปทำที่ สำนักงานขนส่ง)
      3. ค่าธรรมเนียม 105 บาท  (ส่งในวันที่ไปทำที่ สำนักงานขนส่ง)
กรอกข้อมูลได้จนถึงวันที่ ศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

***เมื่อลงข้อมูลในเว็บแล้วให้ส่งสำเนาบัตรประชาชนที่ห้องกิจการนักเรียน พร้อมลงชื่อ ภายในในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562

***ถ้ากรอกข้อมูล จนถึง 250 คนแล้ว  คนต่อไปจะถือว่าเป็นตัวสำรอง อาจจะเรียกหรือไม่เรียกก็ได้

      ลิงค์รับสมัคร     ลิงค์ตรวจสอบรายชื่อ

The 4th Sirin A-Math & Sudoku Challenge, 2019

กำหนดการแข่งขัน  คลิ๊ก

ฟอมร์การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ “สิริน เอแม็ทและซูโดกุ ชาลเลนจ์ 2019 ครั้งที่ 4 (The 4th Sirin A-Math & Sudoku Challenge, 2019)   ปิดรับสมัครแล้วครับ 

รายละเอียด

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

 1. ระดับ ป.4 – ม.3 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาหรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3                                               
 2. ระดับ ม.4 – ม.6 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6

ประเภทรายการแข่งขัน 

 1. การแข่งขันเอแม็ท แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับ ป.4 – ม.3 ประเภททีม ๆ ละ 2 คน และระดับ ม.4 – ม.6 ประเภทบุคคล  
 2. การแข่งขันซูโดกุ แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับ ป.4 – ม.3 และระดับ ม.4 – ม.6 ประเภทบุคคล
 • การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2562 ทาง www.sirin.ac.th (ค่าสมัคร 100/ทีม ไม่จำกัดจำนวนทีม) ส่งค่าสมัครชื่อบัญชี ร.ร.สิรินธร เลขที่บัญชี 7970033865 ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์พลาซ่า สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ fb : math@sirin, line id: sedkeaw2  หรือ โทร. 09-5601-5536, 08-9625-8720  

โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร ได้ 2 วิธี ดังนี้

 • 1) สมัครผ่านเว็บไซต์ www.sirin.ac.th
 • 2) สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ห้อง 529 ค่าสมัครประเภทบุคคล คนละ 100 บาท หรือประเภททีม ทีมละ 100 บาท โดยสามารถโอนเงิน

“ชื่อบัญชี ร.ร.สิรินธร เลขที่บัญชี 7970033865 ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์พลาซ่า “
(เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งหรือส่งหลกัฐานการโอนเงนิให้ทราบทาง ID Line : naerattana หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ท่านสะดวก และเก็บหลักฐานการโอนเงินมาแสดงในวันแข่งขันด้วย) 

***หากเกิดข้อสงสัย สอบถามโดยตรงได้ที่ผู้ประสานงานการแข่งขัน***

 1. นางภัคภร ใสแจ่ม โทร. 09 – 5601 – 5536  
 2. นางเรไร เผือดนอก โทร. 08 – 9625 – 8720

ลิ้งค์การรับสมัครออนไลน์ ด้านล่าง

 • ปิดรับสมัครแล้วครับ 

ดูรายชื่อผู้ที่สมัครได้ตามลิ้งด้านล่างนี้

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

 • สูตรคูณ ม.ต้น

ประกาศผลการแข่งขันสูตรคูณ ม.ต้น_62

 • สูตรคูณ ม.ปลาย

ประกาศผลการแข่งขันสูตรคูณ_62

 • คิดเลขเร็ว ม.ต้น 

ประกาศผลการแข่งขัน คิดเลขเร็ว _2562.pdf ม.ต้น

 • คิดเลขเร็ว ม.ปลาย

ประกาศผลการแข่งขัน คิดเลขเร็ว _2562.pdf ม.ปลาย

 • Sudoku ม.ต้น

ประกาศผลการแข่งขัน SUDOKU _M1-3_2562

 • Sudoku ม.ปลาย

ประกาศผลการแข่งขัน SUDOKU _M4-6_2562

 • A-Math ม.ต้น

ประกาศผลการแข่งขัน-A-MATH-ม.ต้น

 • A-Math ม.ปลาย

ประกาศผลการแข่งขัน-A-MATH-ม.ปลาย

 

ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 รายการได้แก่

1.ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลายของมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เทียบเคียงระดับประเทศ)ได้รับโล่จาก พณ.ท่านประธานองคมนตรี และเงินรางวัล 10,000 บาท

2. ชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลายระดับจังหวัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ไปแข่งขันต่อที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

สมัคร “สิริน เอแม็ทและซูโดกุ 2018 ครั้งที่ 3”

คลิ๊กดูรายชื่อผู้ที่สมัครแล้ว 

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ กติกา คุณสมบัติ วิธีการแข่งขัน กำหนดการแข่งขันได้ตามลิ้งค์ ด้านล่างนี้

1 2 3 5